Seminár o rodových stereotypy v divadle (17. 1. 2012)

Rodové stereotypy v divadelnom umení – tejto téme sa bude venovať workshop, ktorý pripravilo divadlo NoMantinels. Bezplatný kurz o rodovej identite na divadelných doskách bude v sobotu 28. 1. v bratislavskom Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12.

Podujatie štartuje o 9.00 a koniec je naplánovaný na 17.00. „Divadlo NoMantinels sa vo svojich hrách zaoberá práve rodovými stereotypmi. Momentálne skúšame hru Na doraz, ktorá hovorí o tom, ako nešťastne dokáže naše životy poznačiť, keď nie sme schopní vymaniť sa zo zažitých predstáv o tom, čo je skutočne ženské a čo mužské. Chceli sme preto verejnosť priblížiť túto tému aj cez odborný workshop,“ vysvetlil člen divadla a autor hry Andrej Kuruc.

Účasť na workshope je bezplatná. Prednášať bude Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. z Katedry divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU a PhDr. Hana Smitková, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK. Na kurze budú vysvetlovať, aký je rozdiel medzi rodom, rodovou identitou a pohlavím, čo sú to rodové stereotypy, ako vznikajú a akým spôsobom zasahujú do našich životov. Bude sa rozoberať aj otázka, ktorých menšín sa dotýka rodová diskriminácia, ako je to s feminizmom v divadle, aké je postavenie žien a mužov v divadelnom texte a ako pracovať s rodovými témami pri tvorbe inscenácie.

Záujemcovia o workshop by mali poslať prihlášku na e-mail info@nomantinels.sk do 20. januára. V prihláške treba uviesť meno a priezvisko, vek, pracovné alebo študijné pôsobisko a mesto, v ktorom záujemca žije. A taktiež v krátkosti napísať očakávania od kurzu, ako aj dôvod, prečo sa rozhodli na workshop prihlásiť.