Na doraz – hra o rodových stereotypoch (20. 2. 2012)

O tom, ako ľudí dusia rodové stereotypy, bude hovoriť nová hra divadla NoMantinels s názvom Na doraz. Premiéru bude mať 27. a 28. februára v bratislavskom Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12.

„Fascinuje ma, ako mnohí podľahnú tomu, čo sa označuje za tradične „mužské“ a „ženské“. Často to má až katastrofálne následky na život niektorých ľudí, keď nie sú schopní vymaniť sa zo stereotypných rolí, do ktorých sú tlačení spoločnosťou. Chcel som o tejto téme hovoriť aj prostredníctvom umenia,“ vysvetlil autor hry Andrej Kuruc.

Hra Na doraz prináša príbeh troch žien, ktoré sa stretnú na psychiatrii. Vlasta má cez 50 rokov a takmer celý život prežila vo vzťahu s násilným mužom, ktorého nemilovala. Lujza si našla svojho muža snov, z ktorého sa nakoniec vykľul klamár a násilník a tak skončila na psychiatrickej liečebni s posttraumatickou stresovou poruchou. Petra bola kedysi Petrom, ktorý sa necítil byť mužom, ale ženou. A tak napriek obrovskému riziku sa ako žena začal správať, obliekať a žiť. Vytrvala v tom, aj keď sa jej rodičia zriekli. Jediný, kto ju podržal bol jej partner, ktorý jej ale namiesto lásky ponúkol drogy.

„Psychiatria v inscenácii je metaforou dôsledkov pôsobenia patriarchálnej spoločnosti, ktorá prostredníctvom rodovo stereotypných kazajok, klietok, diagnóz ovláda životy mnohých ľudí,“ komentoval Kuruc. Ako dodal, inscenácia vznikala na podklade skúseností a rozhovorov členov a členiek divadla, ako aj mladých ľudí v jeho okolí. Nejde však o verné zobrazenie ich osobných príbehov, ale jednotlivé situácie sa snažia zachytiť „rodovo stereotypné odkazy, ktoré nás v každodenných situáciách vháňajú do pasce“.

Organizátor: NoMantinels
Hlavný partner: Úrad vlády SR
Partner: Štúdio 12

Mediálni partneri: Rádio_FM, Iboys.cz, Igirls.cz, Colourplanet.cz
Projekt Divadlom búrame rodové stereotypy a rodovú diskrimináciu je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný realizátor projektu, NOMANTINELS.