Hra o rodových stereotypoch v Topoľčanoch (2. 10. 2012)

Divadlo NoMantinels, ktoré sa zaoberá rodovými stereotypmi, sa predstaví publiku v Topoľčanoch. Inscenáciu Na doraz uvedú v stredu 3. októbra o 18.00 v topoľčianskom Nástupišti 1-12. Počas celého dňa budú navyše divákov oboznamovať s témou rodovej identity a queer umenia aj formou krátkych ukážok z hry a diskusiami. „Sme veľmi radi, že k nám príde divadlo NoMantinels. Chceli sme podporiť ich snahu hovoriť o rodovej rovnosti a o tom, čo vnímame ako mužské a ženské a do akej miery nás to limituje ,“ vyjadril sa Julo Krištof z Nástupišťa 1-12.

Tragikomédia Na doraz hovorí o troch ženách, ktoré sa stretnú na psychiatrii. Vlasta má cez 50 rokov a takmer celý život prežila vo vzťahu s násilným mužom, ktorého nemilovala. Lujza si našla svojho muža snov, z ktorého sa nakoniec vykľul klamár a násilník a tak skončila na psychiatrickej liečebni s posttraumatickou stresovou poruchou. Petra bola kedysi Petrom, ktorý sa necítil byť mužom, ale ženou. A tak sa napriek obrovskému riziku ako žena začal správať, obliekať a žiť. Vytrvala v tom, aj keď sa jej rodičia zriekli. Jediný, kto ju podržal bol jej partner, ktorý jej ale namiesto lásky ponúkol drogy.

Divadelná hra je súčasťou projektu Divadlom búrame rodové stereotypy a rodovú diskrimináciu. V rámci projektu vznikla aj webstránka http://www.nadoraz.nomantinels.sk/, ktorá prináša základné informácie o tom, čo je to pohlavie, rod, čo sú to rodové stereotypy a ako sa formuje rodová identita. Web informuje aj o úspešných ženách v divadelnom umení a na stránke sa venujú autori a autorky aj rodovým stereotypom v divadelnom umení.

Inscenácia: Na doraz
Autor: Andrej Kuruc
Réžia: Lea Vitkovská
Dramaturgia: Katarína Jánošová Leasayová
Scéna a kostýmy: Katarína Žgančíková
Hudba a zvuková dramaturgia: Milan Koyš
Účinkujú: Martina Zemancová, Martina Karasová, Milan Spodniak, Marek Perička, Andrej Kuruc

Organizátor: NoMantinels
Hlavný partner: Úrad vlády SR
Partner: Štúdio 12
Mediálni partneri: Rádio_FM, Iboys.cz, Igirls.cz, Colourplanet.cz

Projekt Divadlom búrame rodové stereotypy a rodovú diskrimináciu je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný realizátor projektu, NOMANTINELS.