Hra o rodových stereotypoch v Prešove (17. 4. 2012)

Divadlo NoMantinels, ktoré sa zaoberá rodovými stereotypmi, sa predstaví publiku v Prešove. Inscenáciu Na doraz uvedú v sobotu 28. apríla o 19.00 v prešovskom divadle SCALA na Masarykovej ulici. Bratislavskí diváci a diváčky môžu vidieť hru týždeň predtým – v piatok 20. apríla o 19.00 v Dome kultúry Karlova Ves.
„Považujeme za potrebné, aby na Slovensku rezonovala téma rodových stereotypov. Mnohým ani len nenapadne, že rola „pravej ženy“ či „skutočného muža“ je pritesná košeľa. Oslobodenie sa od stereotypného vnímania toho, čo je mužské a čo ženské, môže vyriešiť množstvo rodinných i spoločenských problémov,“ vyjadril svoj názor scenárista inscenácie Andrej Kuruc.

Tragikomédia Na doraz hovorí o troch ženách, ktoré sa stretnú na psychiatrii. Vlasta má cez 50 rokov a takmer celý život prežila vo vzťahu s násilným mužom, ktorého nemilovala. Lujza si našla svojho muža snov, z ktorého sa nakoniec vykľul klamár a násilník a tak skončila na psychiatrickej liečebni s posttraumatickou stresovou poruchou. Petra bola kedysi Petrom, ktorý sa necítil byť mužom, ale ženou. A tak sa napriek obrovskému riziku ako žena začal správať, obliekať a žiť. Vytrvala v tom, aj keď sa jej rodičia zriekli. Jediný, kto ju podržal bol jej partner, ktorý jej ale namiesto lásky ponúkol drogy.

Divadelná hra je súčasťou projektu Divadlom búrame rodové stereotypy a rodovú diskrimináciu. V rámci projektu vznikla aj webstránka http://www.nadoraz.nomantinels.sk/, ktorá prináša základné informácie o tom, čo je to pohlavie, rod, čo sú to rodové stereotypy a ako sa formuje rodová identita. Web informuje aj o úspešných ženách v divadelnom umení a na stránke sa venujú autori a autorky aj rodovým stereotypom v divadelnom umení.

Na túto tému zorganizovali členovia a členky divadla tiež workshop, na ktorom prednášali Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. z Katedry divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU a PhDr. Hana Smitková, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK. V prvej časti seminára odhaľovali účastníci a účastníčky spolu s psychologičkou pôvod takých stereotypov, ako „prečo sa o ženách hovorí, žeby mali byť vydaté a mať deti“, „prečo sú muži vnímaní ako zruční a ochotní, ale zároveň homofóbni a xenofóbni“. V druhej časti priblížila teatrologička a divadelná kritička, ako sa rodil feminizmus v slovenskom divadle. Predstavila tiež analýzu počtu režisérok, ktoré vyštudovali réžiu na VŠMU, pričom konštatovala stúpajúci trend za posledné roky, aj keď z hľadiska ich uplatnenia v praxi sa stále nemôžu rovnať mužom a prevládajú skôr v nezávislých, alternatívnych a komunitných divadlách.

Inscenácia: Na doraz
Autor: Andrej Kuruc
Réžia: Lea Vitkovská
Dramaturgia: Katarína Jánošová Leasayová
Scéna a kostýmy: Katarína Žgančíková
Hudba a zvuková dramaturgia: Milan Koyš
Účinkujú: Martina Zemancová, Martina Karasová, Milan Spodniak, Marek Perička, Andrej Kuruc

Organizátor: NoMantinels
Hlavný partner: Úrad vlády SR
Partner: Štúdio 12
Mediálni partneri: Rádio_FM, Iboys.cz, Igirls.cz, Colourplanet.cz

Projekt Divadlom búrame rodové stereotypy a rodovú diskrimináciu je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný realizátor projektu, NOMANTINELS.