Divadlo NoMantinels o rodičoch a ich LGBTI deťoch (7. 11. 2012)

Divadlo NoMantinels pripravuje projekt, ktorý rieši vzťahy neheterosexuálov a ich rodičov. Prostredníctvom divadelnej hry, výstavy fotografií a workshopu chcú tvorcovia a tvorkyne otvoriť diskusiu o tom, ako rodičia pristupujú k inak orientovaným deťom a ako sami prežívajú coming-out svojich ratolestí. „Je to veľmi dôležitý životný proces, ktorému sa však venuje málo pozornosti. Vzťah rodiča a dieťaťa je pritom pre vývoj každého človeka kľúčový.
Chceme priblížiť verejnosti, čo sa deje v rodine, keď napríklad syn oznámi, že ho priťahujú muži. Ako to môže spracovať samotný rodič? Prečo to často vníma ako niečo zahanbujúce pre celú rodinu?“ priblížil cieľ projektu jeden z autorov Róbert Pakan.

Divadelná hra s názvom Naruby bude mať premiéru 25. a 26. novembra v bratislavskom divadle Meteorit. Inscenácia prináša príbeh mladíka, ktorý má dlhodobý vzťah s iným mužom, pred rodičmi však o svojej sexuálnej a citovej orientácii radšej mlčí. Jedného dňa sa ale rozhodne pozvať ich na návštevu do kúpeľov, kde dúfa, že po tradičných procedúrach budú schopní pochopiť pravdu. „Je to predstavenie, ktoré učí rodičov a príbuzných akceptovať svoje LGBTI deti. Až 30% neheterosexuálnych ľudí nepovie rodičom o svojej orientácii a ďalších 30% má problémy s rodičmi, ak sa im zdôverí, v extrémnych prípadoch sú z ich strany fyzicky napadnutí/napadnuté alebo vyhodení/vyhodené z domu,“ komentoval hru režisér Andrej Kuruc.

Súčasťou projektu Naruby bude aj výstava fotografií s názvom Byť hrdým rodičom. Momentálne sa tvorcovia snažia osloviť ľudí z teplej komunity, ktorí by boli ochotní nechať sa nafotiť spolu s rodičmi. Zámerom je vyzdvihnúť fakt, že existujú rodiny, kde rodičia prijímajú odlišnosť svojich detí a otvorene ich podporujú. Autorom fotografií bude známy slovenský fotograf Martin Levinne.

Do programu zaradili organizátori a organizátorky aj workshop pre LGBTI ľudí a ich rodičov a blízkych. Témou bude práve coming-out a viesť ho budú psychológ a psychologička. Workshop bude 1. 12. 2012 v bratislavskom Q centre v budove YMCA. „Chceme týmto projektom prispieť k tomu, aby teplí ľudia nemuseli žiť v klamstve a pretvárke, ale aby mohli viesť plnohodnotný život v kruhu svojich najbližších,“ doplnil spoluautor projektu Róbert Pakan. Ďalšie informácie možno nájsť aj na www.nomantinels.sk.

Organizátor: NoMantinels
Hlavný partner: Úrad vlády SR
Partneri: Medzinárodné divadlo Meteorit, Batelier, MoshiMoshi, Be Happy, Slobodné vinárstvo, Q centrum, Iniciatíva Inakosť, Ticketportal, Filmový festival inakosti, Tepláreň, Homomat
Mediálni partneri: Iboys.cz, Igirls.cz, Colourplanet.cz, Rádio_FM, Citylife.sk, Kamdomesta.sk